KAMUBİB’19 ’DA BİLİŞİMCİLER (ve düş hekimi yalçın ergir) “DİJİTAL DEVLET” İÇİN BİR ARAYA GELİYOR

TBD KAMU-BİB Kamu Bilişim Platformu – 19
Etkinlik Teması: Dijital Devlet

Program: http://www.kamu-bib.org.tr/kamubib-19/program

** ** **


İçerik:
e–devlet, KamuNet, Kamuda Büyük Veri, Kamuda Bulut Bilişim, Kamuda Siber Güvenlik, e–Sağlık, Bilişim ve Yazılım Sanayi, e– Türkiye Dijital Dönüşüm gibi çığır açan uygulamalar, mevcut sisteme uyarlanması, Bilişim Sektörünün Geleceği.

Destek & Katılım:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Dijital Türkiye Platformu desteği -
Kamu, Üniversite, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya temsilcileri Bilişim Merkezi Yöneticileri ve uzmanları, akademisyenleri ile kamu kurumları üst düzey yetkilileri katılımı ile.
** ** ** **

Tamam; dijitalleşme kaçınılmaz ve varoluşumuz için çok gerekli.

Ama bu dönüşüm;
sadece beyinleri, akıllı sistemleri hedef alarak değil -
BİZ’i BİZ yapan özelliklerle, duygularımızla,
gönlümüzdekilerle de harmanlayarak değerli.

Unutmamamız gerekenler;
bulmamız gerekenler kadar önemli

Belki de bu yüzden bu platformun davetli konuşmacısı;
“Basit Yaşamak” şiirinin:

“…
Küçük bir not defteri olacak bilgini en hızlı sayan
Basit yaşayacaksın, basit
Sanki yaşamın bir gün sona erecekmiş gibi - basit...”

mısralarının şairi olan düş hekimi.

(Basit Yaşamak şiirinin karmaşık öyküsü): http://www.ergir.com/nesinlik_hikaye.htm

 


Bıçak; bir ameliyatta ya da bir kavgada, bambaşka roller üstlenebilir insanın yaşam çizgisinde.

Teknolojinin de, değerlerimizden uzaklaştırmadan;
insanlığa mutluluk, yaşam kolaylığı, sağlık ve güvenlik verebilmesi dileğiyle…

düş hekimi yalçın ergir http://www.ergir.com

 Teşekkürler beni davet eden, son derece ilgili ve sevgili Türkiye Bilişim Derneği KAMU-BİB Kamu Bilişim Platformu Ailesine.


Akıllı sistemlerin, duygusal sistemleri alt (üst) etmesi değil, yaşam yolculuğumuzda el birliği ile yardımcı olmaları dileğiyle...

 

 

 

 

  Düş Hekimi Yalçın Ergir

Facebook Paylaşım Sayfası

https://www.facebook.com/dushekimiyalcinergir