CHOICES – surgery or not??

 

In orthodontics some severe Angle Class III malocclusions; ideal dental occlusion and proper cranio-facial system harmony may only be reached by means of Sagittal Split Osteotomy and/or Le Fort Osteotomies combined with Orthodontic Treatment.

 

If orthognathic surgery cannot be executed by medical contraindications,

or if the patient does not want surgery;

so if “the best”, “the required” wouldn’t be obtained -

than the treatment goal may be modified to obtain:

“a better” result, by the engineering of non-surgical choices.

 

Leonard Cohen says:

“I've had choices; since the day that I was born.

There were voices; that told me right from wrong…”

in his song “Choices”.

 

We live our lives with the choices we make

and we treat our patients as well, with the choices we make.

 

 

In this adult Angle Class III malocclusion case;

non-surgery method was chosen and with a quick response in 2 months, the treatment is continuing.

 

But there is no “guarantee” in medicine.

 

In any choice; it must always be considered that:

even tough with the most appropriate force vectors,

wire bends, healthy tissues and the best care -

 

*   not all cases may respond so quickly

** not all treatments may reach forecasted alignments and desired occlusal relationships…

 

Dr. Yalçın Ergir – Orthodontist  / TURKEY

 

2017-11-15 Wednesday  http://www.ergir.com

 

 

 

 

 

TERCİHLER – cerrahi veya değil??

 

Ortodontide bazı ağır Angle Class III kapanış bozukluklarında; ideal dişsel kapanış ve uygun kafa-yüz sistemi uyumuna, sadece Ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan Sagittal Split Osteotomi ve/veya  Le Fort Osteotomileri ile ulaşılabilir.

 

Eğer ortognatik cerrahi tıbbi kontrendikasyonlar ile yapılamayacaksa,

veya hasta cerrahi girişim istemiyorsa;

yani “en iyi” elde edilemeyecekse –

o zaman tedavi hedefleri, cerrahi-dışı tercihlerin mühendisliğinde:

“daha iyi”yi elde etmek için değiştirilebilir.

 

Leonard Cohen:

“Tercihlerim vardı, doğduğum günden beri.

Sesler vardı; bana doğruyu, yanlışı anlatan…”

der “Choices” şarkısında.

 

Biz de yaşamlarımızı yaptığımız tercihlerle yaşarız

ve hastalarımızı da yaptığımız tercihlerle tedavi ederiz.

 

 

Bu erişkin Angle Sınıf III kapanış bozukluğu olgusunda;

cerrahi-dışı yöntem tercih edilmiş ve 2 ayda hızlı yanıt alışla tedavi sürmektedir.

 

Fakat tıpta “garanti” yoktur.

 

Her tercihte; daima göz önünde bulundurulmalıdır ki

en uygun tel bükümleri, kuvvet vektörleri uygulansa bile,

sağlıklı dokular ve en iyi bakım ile bile -

 

*   her olgu aynı hızda yanıt vermeyebilir

** her tedavi öngörülmüş dizilimlere ve arzulanan kapanış ilişkilerine erişemeyebilir…

 

Dr. Yalçın Ergir – Ortodontist

15-11-2017 Çarşamba    http://www.ergir.com

 

 

 

 

 

  Düş Hekimi Yalçın Ergir

Facebook Paylaşım Sayfası

https://www.facebook.com/dushekimiyalcinergir