20171207_incir çekirdeği... (temizlik sırasında yeri değişmiş oyuncak bebekler üzerine)

Önce, sevgili Aytaç'a bu öğlenki muayenesi sırasında anlattığım, 'incir çekirdeğini doldurmaz'ları paylaşıyorum:

- ... Buradaki oyuncak bebekler de bize bakmalı. Bir dostum: Gitarı sehpasına "Telleri içe - sırtı dışa bakacak" şekilde koymanın doğru olduğunu; böylece ömrünün uzayacağını..." söylemişti.
Ben de ona: "Odaya her girişimde, sırtı bana doğru bakan bir gitarın, "sanki onu gücendirmişim" hissini oluşturacağını, onu küstürmüşüm gibi üzüleceğimi -
ömrümüz kısa bile olsa; özlemiş yüzlerin hep birbirine bakmasını tercih edeceğimi" söylemiştim..."
** ** **
Sonra da tipik bir incir çekirdeği görseli ekliyorum -
ve "yaşamda herhangi bir gün"e geri dönüyorum...

sevgilerimle; dhye

 

 

http://www.ergir.com

 

 

 

  Düş Hekimi Yalçın Ergir

Facebook Paylaşım Sayfası

https://www.facebook.com/dushekimiyalcinergir