ULUS ZAFER ANITI’NIN YAPIMI / düş hekimi yalçın ergir

Viyana, Auhofstraße 127 Numaradaki Atölyeden - Ankara, Hakimiyet-i Milliye (Ulus) Meydanı’na...

 

(in ENGLISH below:  CONSTRUCTION OF ULUS VICTORY MONUMENT )

 

 

* Ekteki ; Auhofstraße Atölyesi ve Heinrich Krippel görselleri izinsiz kullanılamamaktadır.

Telif sahibi: Viyana’daki Hietzing Müzesi’dir (copyright © County Museum Hietzing). Kendilerine başvurum sonunda; bu makalede yayınlayabilmem için direktör Prof. Mag. Ewald Königstein’den gerekli yazılı izin alınmıştır. Bu makale İngilizce olarak Bezirksmuseum Hietzing Am Platz 2, 1130 Vienna, Austria adresine de gönderilmiştir -  Dr. Yalçın Ergir.

 

** 2004 senesinde, Zafer Anıtı’nın hazineden para alınmadan, halktan toplanan paralar ve yüzüklerle yapılış öyküsünü kapsamlı olarak yazmıştım: http://www.ergir.com/Ankara.htm

ve bu makale doğrultusunda, Sayın Sinan İpek tarafından 2 bölümlük dokümanter film de çekilmişti:

“HEYKELİN ÖNÜNDE  (1 & 2)”    https://youtu.be/xYJy3XaUtO4

 

 

BİR ANIT DOĞUYOR

 

Heykeltıraş Heinrich Krippel; 27 Eylül 1883’de, “heykeller şehri” Viyana/Avusturya’da doğmuştur.

1904-1909 tarihleri arasında (Viyana’daki “Johann Strauß Heykeli”nin de heykeltıraşı olan) Prof. Edmund Hellmer ve Hans Bitterlich’in eğitiminden geçerek, Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nden (Akademie Der Bildenden Künste Wien) heykeltıraş olarak mezun olmuştur.

 

1913 senesinde Viyana, Ober St. Veit’da, Auhofstraße 127 numaradaki iki katlı evi atölye olarak kullanmaya başlamıştır. Ama o sanatçı ruh bir anda kendisini korkunç bir Dünya savaşının tam ortasında topçu olarak bulmuştur. 1. Dünya Savaşı bitince atölyesine - ait olduğu balmumlarına, kalıplarına, bronz dökümlerine geri dönmüştür. Bağımsız bir heykeltıraş olarak Viyana mezarlıklarda anıtlar, Siebenhirten’de mozole, doğal portre büstleri, Mödling Hinterbrühl’da çeşme, Wiener Neustadt’da savaş anıtı yapmıştır.

 

1925 yılından itibaren de o atölyede coşkulu Türkiye için unutulmaz sanat yapıtları ortaya çıkmaya başlamıştır.

 

Bunlardan en önemlisi; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan hemen sonra, Hakimiyet-i Milliye (eski Taşhan - şimdiki Ulus) Meydanı’na yapılan, atı Sakarya üzerindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeli ile “Zafer Anıtı”dır.

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu anıtın yapımı için bir yarışma açmış; Ali Fuat (Cebesoy) başkanlığındaki anıt komisyonu, Heinrich Krippel’in projesini birinciliğe layık görmüştür.

 

 

 

Schwechat’daki ağır metal dökümhanesi “Schwermetallgießerei der Vereinigten Wiener Metallwerke AG”de, 1926-1927 seneleri arasında Auhofstraße 127 atölyesinde yapılan kalıplara bronz dökülmüştür. Ondan sonra da parça parça Ankara’ya taşınmış ve 24 Kasım 1927’deki açılış töreniyle kalplerimizdeki yerini de almıştır.

 

 

 

Bu satırları okuduğunuz şu anda da; Atatürk atı Sakarya’nın üzerinde, Ulus Meydanı’ndan ufka bakmaktadır...

 

 

Heinrich Krippel’in ülkemizde yaptığı diğer anıtlar:

Sarayburnu Atatürk Anıtı (1925 başlangıç - 3 Ekim 1926)

Konya Atatürk Anıtı (29 Ekim 1926)

Samsun Onur Anıtı (1928 başlangıç - 15 Ocak 1931)(Heinrich Krippel Caddesi)

 

Afyon Büyük Utku (Zafer) Anıtı (1934 başlangıç - 24 Mart 1936)

Ankara (eski) Sümerbank Binası’ndaki Atatürk Anıtı (1938)

 

Heinrich Krippel; Atatürk’ün de öldüğü 1938’de Ankara’dan ülkesine dönmüştür. Ardından 2. Dünya Savaşı nedeniyle bir daha Türkiye’ye geri dönememiş ve 5 Nisan 1945’te Viyana’da vefat etmiştir...

 

düş hekimi yalçın ergir   3 şubat 2017   ankara

http://www.ergir.com

http://www.ergir.com/belgeseller.htm

 

** ** **

 

 

CONSTRUCTION OF ULUS VICTORY MONUMENT / Dr. Yalcin Ergir

From Vienna, Auhofstraße 127 Atelier - to Ankara, Hakimiyet-i Milliye (Ulus) Square...

 

 

* The attached; Auhofstraße Atelier and Heinrich Krippel images cannot be used without permission.

The copyright owner is © County Museum Hietzing at Vienna. After my request, Director Prof. Mag. Ewald Königstein has given the permission to use the images in this essay. This essay in English has been sent to Bezirksmuseum Hietzing Am Platz 2, 1130 Vienna, Austria address as well - Dr. Yalcin Ergir.

 

** In the year 2004, I had written the story about: “how the Victory Monument was built with the money and rings of the citizens, without getting money from the government” in detail at: http://www.ergir.com/Ankara.htm

By the reference of this essay, Mr. Sinan Ipek had filmed a 2 part documentary:

 “IN FRONT OF THE STATUE (1 & 2)”    https://youtu.be/xYJy3XaUtO4

 

 

A MONUMENT IS BORN

 

Sculptor Heinrich Krippel; was born in 27 September 1883, in the “city of statues” Vienna/Austria.

Between dates: 1904-1909, he had been educated by Prof. Edmund Hellmer (who is the sculptor of “Johann Strauß Statue in Vienna as well) & by Hans Bitterlich and had graduated as a sculptor from “Akademie Der Bildenden Künste Wien”.

 

In the year 1913; he began to use the two floored house at Vienna, Ober St. Veit’da, Auhofstraße 127 as an atelier.

But that artist spirit found him in the middle of a horrible world war, as an artilleryman. When the World War I was over; he returned to his atelier - to beeswaxes, molds, bronze castings, which he was belonged to. As an independent sculptor, he had made monuments in Vienna cemeteries mausoleum in Siebenhirten, natural portrait busts, fountain in Mödling Hinterbrühl, war memorial in Wiener Neustadt.

 

By 1925, works of art which are unforgettable for enthusiastic Turkey had begun to appear at that atelier.

 

The most important among them is the Victory Monument, with the statue of Gazi Mustafa Kemal Ataturk on his horse Sakarya, which was constructed at the Hakimiyet-i Milliye (Old Tashan - Ulus) Square right after Republic of Turkey’s foundation.

 

 

Grand National Assembly of Turkey organized a completion for the construction of this monument. The commission for the monument headed by Ali Fuat (Cebesoy) chose the project of Heinrich Krippel worthy for the first prize.

 

 

 

 

At the heavy metal casting foundry “Schweermetallgießerei der Vereinigten Wiener Metallwerke AG” in Schwechat, bronze was casted to the sculpture’s mold, which was made between the years 1926-1927 in Auhofstraße 127 atelier. By then, it was moved piece by piece to Ankara and it took its place in our hearts as well, with the opening ceremony at 24 November 1927.

 

 

 

 

At the moment, while you are reading these lines; Ataturk is still staring at the horizon on his horse Sakarya, from Ulus Square…

 

 

Other monuments in our country, made by Heinrich Krippel:

İstanbul Sarayburnu Ataturk Monument (1925 beginning - 3 October 1926)

Konya Ataturk Monument (29 October 1926)

Samsun Honor  Monument (1928 beginning - 15 January 1931)(Heinrich Krippel Street)

Afyon Great Triumph (Victory) Monument (1934 beginning - 24 March 1936)

Ankara Ataturk Monument at (old) Sumerbank Building (1938)

 

In 1938, the year Ataturk died; Heinrich Krippel returned to his country from Ankara. Afterwards, he could not come back to Turkey due to World War II and died in 5 April 1945 in Vienna...

 

dr. yalçın ergir   3 february 2017   ankara

http://www.ergir.com

http://www.ergir.com/belgeseller.htm

 

 

 

 

 

 

 

   Düş Hekimi Yalçın Ergir

Facebook Paylaşım Sayfası

 

https://www.facebook.com/dushekimiyalcinergir