Bugün bir bilim adamıyla tanıştım.  Düzeltiyorum; bugün dünya çapında bir bilim adamıyla tanıştım.

 

Bugün Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Ana Bilim Dalı'nda Prof. Dr. Ali Demirsoy'la tanıştım.

 

Bugün çok etkilendim, bugün çok saygı duydum, bugün çok mutluyum...

 

** ** **

 

Bilge Mehmet Ertüzün'le birlikte bir süredir Anadolu'dan silinmiş, ama hala var olduğuna inandığımız bir pati izinin peşindeyiz. Gelecek kuşaklara, Anadolu'nun binlerce yıldır dolaşıp, artık dolaşamamakta olan bu sakini hakkında bir bilgi damlası sunmak; ardımızda iki satır söz, iki kare fotoğraf, bir de pusula bırakabilmek dileğindeyiz.

 

İz sürüyor, bilgi topluyoruz. Yolumuz geçen sene ve bu sene MTA'dan da geçti ve orada da bir başka bilgi deryası Sn. Gerçek Saraç beyefendiyle tanıştık. Derken Dr. Yeşim İslamoğlu'nun da büyük yardımıyla Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan bir randevu alabildik.

 

Bugün Ali hocanın odasındaydık; kısa bir görüşme olacak, gerekli bilgileri alıp ayrılacaktık.

 

Ama öyle olmadı - biz dinledik - Ali hoca anlattı; konu konuyu açtı,  zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Hatta kalkmaya teşebbüs ettiğimizde oturtulup Ali hocanın bayıldığım bambaşka özellikleriyle de tanıştık.

 

Bu eşiğinde olduğumuz yazı bana çok değerli insanlar, çok değerli bilgiler kattı - katmakta; yararlı olacağına inandığımız bu bilgi kumbarası dolmakta. Bunun sonu yok; en azından- 2004 Şubat'ta çıkılmış bu yolculuğun  ilk yazısı - ilk etabı yakında huzurlarınızda olacak.

 

Ali Demirsoy hocanın arkasında soldan sağa Gerçek Saraç, Yeşim İslamoğlu, Mehmet Ertüzün, Yalçın Ergir

 

Bu fotoğrafa da bayıldım; Ali hoca mesaj ile gönderdi, aşağıya koyuyorum:

 

 

AŞAĞIDA UZAYIP GİDEN SATIRLAR VAR.

 

AMA HER SATIRIN İÇİNDE TEK TEK ARAŞTIRILMIŞ BİNLERCE SATIR VAR.

 

BİNLERCE YIL SONRA DA, EN AZINDAN "BİNLERCE YIL ÖNCEKİ İNSANLARIN BİLDİKLERİ" OLARAK KAYNAK OLACAK BİR YAŞAM DİBİMİZDE SÜRERKEN...

 

PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN KİTAPLARI:

 

1. Genel Zooloji (Yaşamın Temel Kuralları), Cilt I, Hacettepe Üniversitesi Yayınları A: 28, Cihan Matbaası, 835 s., 417 şekil, Ankara, 1979 (ilk basım).

2. Türkiye Zoocoğrafyası, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları: 10, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi, 53 s., 28 şekil, Ankara, 1979 (ilk basım).

3. Kalıtım ve Evrim, METEKSAN Yayınları: No:11, METEKSAN basımevi, 902 s., 534 şekil, Ankara, 1984 (ilk basım).

4. Genel Zooloji (Yaşamın Temel Kuralları), Cilt I, Hacettepe Üniversitesi Yayınları A:28, Cihan Matbaası, 835 s., 417 şekil, Ankara, 1985 (tamamen değiştirilmiş ikinci basım).

5. Genel Biyoloji/Genel Zooloji, Cilt. I/Kısım II., Hacettepe Üniversitesi Yayınları A:53, METEKSAN, 447 s., 316 şekil, Ankara, 1985 (tamamen değiştirilmiş ikinci basım).

6. Biological Diversity in Turkey, Environmental Problemes Foundation of Turkey, Önder Matbaa,235 p., l987 (anonim) (İngilizce)

7. Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayınları, Önder Matbaa, 316 s., 1987 (birinci baskı), 1990 (ikinci baskı) (anonim).

8. Omurgalılar (Anamniyota) (Yaşamın Temel Kuralları), Cilt III/Kısım I, Hacettepe Üniversitesi Yayınları A: 55, METEKSAN, 684 s., 347 şekil, l988 (birinci basım).

9. Biyolojik Zenginlikler ve Kalkınma, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Önder Matbaa, 214 s., 1988 (anonim).

10. Omurgasızlar (Entomoloji), Cilt II/Kısım II, METEKSAN Yayınları, METEKSAN, 941s., 600 şekil 1990 (tamamen değiştirilmiş ikinci basım).

11. Genetik, Anadolu Üniversitesi Yayınları: 428, Açıköğretim Fakültesi Yayınları: 187, 275 s; 128 şekil, Eskişehir, 1991.

12. Omurgalılar (Yaşamın Temel Kuralları), Cilt III/Kısım II, METEKSAN Yayınları, METEKSAN, 942 s, 409 şekil, Ankara, 1992 (ilk basım).

13. Turkey's Importance in the World of Living Things, Çevre Bakanlığı, Cem Ofset, 34 s., 24 şekil, İstanbul, 1992 (İngilizce).

14. Evrenin Çocukları " Yaratılışın Öyküsü" METEKSAN Yayınları: 91-06-Y-0057-08 290 s., 74 şekil, Ankara, 1994 (ilk basım).

15. Son İmparatora Öğütler, METEKSAN Yayınları: 96-06-Y0057-01, METEKSAN, 258 s, 1995 (ilk basım).

16. Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası, METEKSAN Yayınları: 96-06-Y0057-02, METEKSAN, 630 s, 1996 (birinci basım).

17. Sözlük: Eğin'de Kullanılan ya da Kullanılmış, Kökü Belirsiz ya da Başka Bir Dilden Aynen ya da Değiştirilerek Gelmiş ve Anadolu'da Kısmen Kullanılan Bazı Kelimeler (yaklaşık. 850 kelime), METEKSAN Baskı Tesisleri, 32 s, Ankara, 1996.

18. Anılar, Öyküler ve Fıkralarla Anadolu, METEKSAN yayınları, METEKSAN Baskı Tesisleri, 90 s, Ankara, 1997.

19. Geriatri, Hekimler Yayın Birliği, Medico Graphics, 2 Volume, 892 pp, Ankara, (Anonymous), 1997.

20. Omurgalılar (Anamniyota) (İlkin Kordalılar, Yuvarlakağızlılar, Kıkırdaklıbalıklar, Kemiklibalıklar ve Amfibiler) (Yaşamın Temel Kuralları), Cilt III/Kısım I, METEKSAN Yayınları A: 55, METEKSAN, 684 s., 347 şekil, Ankara, l998 (beşinci basım).

21. Omurgalılar (Amniyota) (Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler) (Yaşamın Temel Kuralları), Cilt III/Kısım II, METEKSAN Yayınları, METEKSAN, 942 s, 409 şekil, Ankara, 1998 (altıncı basım).

22. Omurgasızlar-Entomoloji (Yaşamın Temel Kuralları), Cilt II/Kısım II, METEKSAN Yayınları, METEKSAN, 941s., 600 şekil, Ankara 1997 (beşinci basım).

23. Turkiye Amfibileri (Monografi), METEKSAN Yayınları, METEKSAN Baskı Tesisleri, 69 s, Ankara, 1997

24. Turkiye Sürüngenleri (Monografi), METEKSAN Yayınları, METEKSAN Baskı Tesisleri, 205 s, Ankara, 1997

25. Turkiye Memelileri (Monografi), METEKSAN Yayınları, METEKSAN Baskı Tesisleri, 292 s, Ankara, 1998

26.Turkiye Kuşları (Monografi), METEKSAN Yayınları, METEKSAN Baskı Tesisleri, 520 *s, Ankara, 1998

27. Genel Biyoloji/Genel Zooloji (Yaşamın Temel Kuralları), Cilt I/kısım I, Hacettepe Üniversitesi Yayınları A: 52, METEKSAN basımevi, 770 s., 357 şekil, Ankara, 1998 (on ikinci basım).

28. Genel Biyoloji/Genel Zooloji, Cilt. I/Kısım II., Hacettepe Üniversitesi Yayınları A: 53, METEKSAN, 447 s., 316 şekil, Ankara, 1998 (on birinci basım).

29. Kalıtım ve Evrim, METEKSAN Yayınları: No:11, METEKSAN basımevi, 902 s., 534 şekil, Ankara, 1998 (onbirinci basım).

30. Evrenin Çocukları " Yaratılışın Öyküsü" METEKSAN Yayınları: 91-06-Y-0057-08 290 s., 74 şekil, Ankara, 1998 (altıncı basım).

31. Omurgasızlar-Böcekler Dışındakı Omurgasızlar (Yaşamın Temel Kuralları), Cilt II/Kısım I, METEKSAN Yayınları, METEKSAN, 1210 s., 980 şekil, Ankara, 1998 (tamamen değiştirilmiş ikinci basım).

32. Son İmparatora Öğütler-Bilim Toplumu/Advises to last Emperor-Science population. METEKSAN Yayınları: 96-06-Y0057-01, METEKSAN, 258 pp, 1998. (dördüncü basım).

33. Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası, METEKSAN Yayınları: 96-06-Y0057-02, METEKSAN, 630 s, 1998 (değiştirilmiş ikinci basım).

34. Genel Biyoloji/Biological Science, 5.th Edition W.T. Keeton and J. Gould, W.W. Norton Company ISBN 0-393-96385-3, 1194 pp.(Translated in Turkish), 1998

35. Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası, METEKSAN Yayınları: 96-06-Y0057-02, METEKSAN, 980 s, 1999 (değiştirilmiş üçüncü basım).

36. Omurgalıların Karşılaştırmalı Morfolojisi, hazırlanmakta

37. Genel ve Türkiye Limnolojisi, hazırlanmakta

38. Yaşamın Temel Kuralları: Ekoloji, Davranış, Yaşam ortamlarına uyum, çevre kirlenmesi, Sağlıklı Yaşam İçin Öneriler, Metabiyoloji, hazırlanmakta.

39. Yüceliş, hazırlanmakta

40. Kagninin Ardindan, hazirlanmakta.

 

** ** **

 

BİLİMSEL YAYINLARI

 

1. Revision der anatolischen Pamphaginae (Saltatoria, Caelifera, Pamphagidae), Entomo. Mitt. Zoo. Mus. Hamburg . Bd. 4 (1973), Nr. 83, Hamburg; Seite 403-428, 50 Abb, Hamburg, 1973.

2. Some New Tettigonidae (Orthoptera) from Turkey, Entomo. Mitt. Zoo. Mus. Hamburg, Bd, 4, Nr. 88, 1974, Hamburg; Seite 523-529, 20 Abb, Hamburg, 1974.

3. Erzurum Bölgesi Orthoptera (Insecta) Faunasının Tesbiti ve Taxonomik İncelemesi, Atatürk Üniversitesi Yayınları No. 347, Fen Fakültesi Yayınları, No. 39, Araştırma Seri. No.35, Atatürk Üniversitesi Basımevi, 122 s., 243 şekil, Erzurum, 1975.

4. Türkiye Califera (Insecta, Orthoptera) Faunasının Tesbiti ve Taxonomik İncelemesi, Atatürk Üniversitesi Yayınları No. 488, Fen Fakültesi Yayınları, No. 80, Araştırma Serisi, Nr. 52; Türkiye Faunası, Seri (Arthropoda): 8, Bölüm (Insecta): 4, Sayı (Orthoptera): 12 Atatürk Üniversitesi Basımevi, 252 s., 411 şekil, Erzurum 1977.

5. Türkiye Mantodea Faunası, Atatürk Üniversitesi Yayınları: 499, Fen Fakültesi Yayınları, No. 83, Araştırma Serisi, No.55; Türkiye Faunası, Seri (Arthropoda): 8, Bölüm (Insecta):4, Sayı (Orthopteroid): 10, 52 s., 68 şekil, Erzurum, 1977.

6. Die Fangheuschrecken Fauna Anatoliens, Entomo. Mitt. Zoo. Mus. Hamburg, Bo. 6, Nr. 106, Seite 253-265, 32 Abb., Hamburg, 1979.

7. Beitrage zur Kenntnis der Califerafauna Anatoliens, Neue Arten, Unterarten und Synonyme Sowie für die Türkei neu Festgestellte Arten, Entomo. Mitt. Zoo. Mus. Hamburg, Bd. 6, Nr. 106, Seite, 267-285, 18 Abb., Hamburg, 1979.

8. Türkiye Zoocoğrafyası Hacettepe Üniv. Fen Fak. Yayınları, No.10, Hacettepe Üniv. Fen Fak. Basımevi, 53 s., 28 şekil, Ankara, 1979.

9. Parazit ve Simbiyoz Sorunu Olarak "Galler-Cecidology ve Gruplandırılmaları, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Doğa Dergisi, TBAG (35-39), s. 39-49, 9 şekil, Ankara, 1980.

10. Geçmişten Bugüne Anadolu'daki Hayvan Toplulukları, Bilim ve Teknik Dergisi, Nr. 155, s., 13-17, şekil 2, Ankara, 1980.

11. Kominikasyonun Biyolojik Evrimi, Bilişim Nr. 15, s., 19-23, Ankara, 1982.

12. Türkiye Odonata Faunası, Türkiye Faunası, Seri (Arthropoda):8, Bölüm (Insecta):4, Sayı (Odonata):8, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Matematik, Fizik ve Biyoloji Bilimler Araştırma Grubu Yayınlarından, 155 s., 118 şekil, Ankara, 1982.

13. An Amazing Diversity, Naturopa, No. 49, 28 s., 1985.

14. Dumont, H.J.; A. Demirsoy and D. Verschuren, Breaking the Calopteryx bottleneck: Taxonomy and range of Calopteryx splendens waterstoni (SCHNEIDER, 1984) and Calopteryx splendens tschaldirica (BARTENEF, 1909) in north-eastern Turkey (Odonata: Calopteryx) Notul. odonatol., Cilt II. No:3, s. 153-180, 1987.

15. Verschuren, D.; A. Demirsoy and H.J. Dumont,Description of the larva of Cordulegaster myzmtae BARTENEF, 1929 with a discussions of its taxonomic position (Anisoptera, Cordulegasteridae), Notul. odonatol., Cilt II., No:4, s., 80-120, 1987.

16. Dumont, H.J., A. Demirsoy and J.Mertens,Odonata From South-East Anatolia (Turkey) Collected in Spring, Notul. odonatol, Vol.3, No. 2 pp. 17-36, 1988.

17. Çıplak, B., A. Demirsoy, Description of the male of Dociostaurus (Dociostaurus) salmani DEMİRSOY, 1977. Doğa -Tr. J. of Zoology, 14, 145-149, TÜBİTAK, 1990.

18. Çıplak, B., A. Demirsoy, Arguvan (Malatya) ve Çevresinde Orthoptera (İnsecta) Faunasının incelenmesi ıThe study of Orthoptera fauna on Arguvan (Malatia) und its enviromentİ . Doğa -Tr. J. of Zoology, 14, 98-114, TÜBİTAK, 1991.

19. Çıplak, B., A. Demirsoy ve A. N. Bozcuk, Türkiye Tettigoniidlerinin Anadolu Diagonali'ne göre yayılışları ve hareket yeteneği ile ilişkisi. II. Entomoloji Kongeresi, 28-31. 01.1992, Adana.

20. Çıplak, B., A. Demirsoy, Distribution of Orthoptera in Relation to the Anatolian Diagonal in Turkey. Articulata 1993 8(1), 1-20.

21. Çıplak, B., A. Demirsoy: Türkiye Ensifera (Orthoptera, İnsecte) Alttakımının Endemizm Açısından Değerlendirilmesi. Doğa Türk Zooloji Dergisi, 19 (1995), 213-220.

22. Çıplak, B., Demirsoy, A. ve Bozcuk, A. N.: Malatya ve Çevresi Caelifera (Orthoptera, Insecta) Faunası, Tr. J. of Zooloji, 1996, 20 (1), 17-31.

23. Çıplak,B. ve Demirsoy, A.: Caelifera (Orthoptera, Insecta) Alttakımının Türkiye'de Endemizm Durumu (1994-XI. Ulusal Biyoloji Kongresinde sunuldu. Tr. J. of Zoology-20 (1996), 1-6.

24. Çıplak, B., Demirsoy, A. ve Bozcuk, A.N.: Malatya Ensifera (Orthoptera, Insecta) Faunası, (Tr.J. of Zoology, Vol. 20 (1996), 1-8

25. The Revision of Palearctic Calopteryx species, Notul. odonatol., Cilt 3, Nr. 4, Ca. 50 s., 13 şekil, (Basımda).

26. Explanation of the Zoogeography of Asia Minor based or the distribution of Pamphaginae species, Journal of Biogeography, (Basımda)

27. Türkiye Blattodea Faunasının Tesbiti ve Taksonomik İncelenmesi, Seri (Arthropoda):8, Bölüm (Insecta):4, Nr. (Blattoptera):13, TÜBİTAK, 80 s., 54 şekil, Ankara, 1990 (Basımda)

28. Türkiye Dermaptera Faunasının Tesbiti ve Taksonomik İncelenmesi, Seri (Arthropoda):8, Bölüm (Insecta):4, Nr. (Dermaptera):11, TÜBİTAK, 62 s., 54 şekil, Ankara, (Basımda).

29. Türkiye Odonata Faunası, ÇEVRE BAKANLIĞI (yeni hazırlanmış, basıma hazır), 480 s.

30. Türkiye Akrep Faunası (basıma hazır).

31. Türkiye Sülük Faunası (basıma hazırlanıyor).

 

 

 ** ** **

 

PROJELERİ

 

TÜBİTAK Projesi, No: TBAG-387: Ankara Ve Kısmen Çevre İllerdeki Plecoptera, Odonata, Ephemeroptera (Insecta) Erginlerinin Sistematik Yönden İncelenmesi.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU, No: 850100702: Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera (Insecta) Takımlarının Sistematik Yönden İncelenmesi.

SEKA Projesi: SEKA Çay İşletmesi, Atık Suyunun Karamuk Gölü Üzerindeki Etkisi ve Arıtma Tesisleri İçin Öneriler (yardımcı araştırıcı olarak).

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU, No: 850100703: Bafra Balık Göllerinde Yaşayan, Zooplanktonların Ve Balıkların İncelenmesi.

NATO Grant Projesi, No. RG.85/0368: Üç Yıllık Araştırma Bursu "Zoogeography Of Turkey With Special Emphasis On The Insecta, Odonata" Gent Üniversitesi/Belçika İle Ortak Olarak, (Prof.Dr. Dumont/Belgium İle Birlikte).

TÜBİTAK Projesi, TBAG-933: Orta Anadolu Göllerinin Rotifera Faunasının Tesbiti Ve Ekolojik İncelenmesi.

TÜBİTAK Projesi, No: TBAG-967: Türkiye'nin Odonata Faunasının Tesbiti ve Ekolojik İncelenmesi.

ÇEVRE BAKANLIĞI Projesi: Türkiye Odonata Faunasının Sistematik, Ekoloji ve Çevre Sorunları Açısında İncelenmesi ve Korunma Önlemlerinin Tesbiti.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU: Mogan Gölünde Limnolojik Bir Model Geliştirme.

TÜBİTAK Projesi, No: TBAG-1286: Çıplak, B. ve Demirsoy, A.: Türkiye Decticinae (Orthoptera, Tettigoniidae) Altfamilyasının Revizyonu.

TÜBİTAK Projesi, YDPÇAĞ/270-A: "Termik Santral Uçucu Külleri Fosfat Giderimi" (altyapı), (yardımcı araştırıcı).

TÜBİTAK projesi YDPÇAĞ/304: "Basamaklı Kesikli Sistemlerde Fosfor Giderimi (SBR)" (yardımcı araştırıcı)

FİZİKİ ANTROPOLOJİ (DTCF), (Destekleyici kuruluşlar, M.T.A. adına DPT, Ankara Üniversitesi, Universitiy of California-Berkeley), Proje No: 93.15/E: Türkiye Omurgalı Fosil Yataklarının Araştırılması (ikinci yönetici).

Çevre Bakanlığı, Kod: 90K10090: Türkiye Omurgalı Faunasının (Amfibiler, Sürüngenler, Kuşlar, Memeliler) Biyolojik ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması Ve Koruma Tedbirlerinin Tesbiti.

TÜBİTAK Projesi, YDPÇAĞ-325/A:: Türkiye Silyata Faunasının Tesbiti, İlk aşama: Mogan Gölündeki siliyatların tesbiti (altyapı)

TÜBİTAK Projesi, TBAG: Fışkın, K., Çıplak, B., İnan, S. ve Demirsoy, A. Chorthippus (Orthoptera, Acrididae) Cinsinin 5 Türünde-İzozim Dağılımlarının Elektroforetik Analizleri (1996).

THE WORD BANK (1995-1996): Türkiye'de Biyolojik Çeşitlilik Gösteren ve Korunması Gereken Alanların İncelenmesi ve Eylem Planlarının Hazırlanması: Step Çalışma Grubu

THE WORD BANK (1993-1996): T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Araştırma Geliştirme Dairesi: Orta Eğitim Biyoloji Programı Geliştirme.

ÇEVRE BAKANLIĞI (1998-): Orta Anadolu Gölleri'nde Biyolojik Çeşitliliğin İncelenmesi ve Alan Planlaması.

SANOFİ (Drug Industry Company/France) (1998-): Türkiye Tıbbi Sülüklerinin Araştırılması, Korunma Önlemlerinin Saptanması ve Tıbbi Yönden İncelenmesi.

MELEN (Turk-İngiliz Şirketi) (1998-): Melen-İstanbul (Düzce—>İstanbul) Su Boru Hattının Çevresel Etkileşiminin (ÇED) hazırlanması.

TÜRKİYE MAĞARALARINI ARAŞTIRMA PROJESİ: MTA

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU (1999): Spermophilus xanthophrymus Bennet, 1835'in Biyolojisi ve Davranışsal-Biyokimla Açısından Hibernasyonun İncelenmesi.

 

 

** ** **

 

BURS ve ÖDÜLLERİ:

 

1. DAAD Bursu, Münih, 1969-1970

2. Alexander Humboldt Bursu (24 ay), Hamburg, Paris, Londra ve Berlin Üniversiteleri, 1972-1975 ve 1984

3. Birleşmiş Milletlerin Desteklediği "İzlanda, Gröland ve Kuzey Kutbu Oşeonografik ve Derin Deniz Biyolojisi Araştırması" projesine biyoloji uzmanı olarak l974

4. Uluslararası Könisberg ekspedasyonuna Orthoptera uzmanı olarak

5. Poprad/Çekoslavakya'da yapılan Uluslararası 3.Biyoloji Olimpiyadına Türkiye'nin gözlemcisi olarak katılma; IV., V ve VI. Uluslararası Biyoloji Olimpiyadına Türkiye takımını bilimsel olarak hazırlama ve olimpiyatta takım lideri olarak temsil etme

6. Türkiye Tabiyatını Koruma Derneği tarafından, 28 Mayıs 1996 tarihinde Türkiye Faunası'na yaptığı katkılardan dolayı şeref ödülü.

7. Çevre Bakanlığını tarafından 1998 Birleşmiş milletler " Unep Sasakava Enviroment Prize" ödülüne aday.

8. Çevre Bakanlığını tarafından 1999 Birleşmiş milletler "Global Environment Leadership Award" ödülüne aday.

 

** ** **

 

ÇALIŞMA ALANLARI:

 

1. Taksonomik çalışma olarak, Türkiye' nin

- Mantodea
- Caelifera
- Odonata
- Blattodea
- Dermaptera
- Scorpionida
- Hirudina faunası

2. Doğanın ve çevrenin korunması.

3. Genetik ve evrim (özellikle eşeysel yalıtım).

4. Zoocoğrafya (özellikle Anadolu ve komşu ülkelerin refigium özelliklerinin incelenmesi konusunda).

 

** ** **

 

ÖĞRETİM İŞLEVLERİ:

 

Lisans dersi olarak: Genel Biyoloji, Genel Zooloji, Evrim, Omurgalılar Sistematigi ve Biyolojisi, Omurgasızlar Sistematigi ve Biyolojisi, Embriyoloji, Entomoloji, Zoocografya, Insan genetigi (D.T.C.F‘nde)

Yüksek lisans olarak: Karsilastirmali Morfoloji, Zoocografya ve Entomolojide Ozel Konular, Türkiye Ic Sularinin tanitimi ve Karsilastigi Sorunlar, Türkiye Fauna ve Florasinin Tanitimi ve karsilastigi Sorunlar (Cevre Arastirma Merkezine). Populasyon Genetigi (D.T.C.F), Ileri Evrim (D.T.C.F).

 

 

düş hekimi yalçın ergir   http://www.ergir.com

 

PANO'YA DÖNÜŞ