DÜŞ HEKİMİ MARKA TESCİL

 

 

 

T.C.

Türk Patent Enstitüsü - Markalar Dairesi'nce

Markaların Korunması Hakkındaki 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre

09/11/2009 Tarihinden itibaren ON YIL müddetle 19/10/2010 tarihinde tescil edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

düş hekimi yalçın ergir

http://www.ergir.com