...

bir gece yine böyle ocak başına toplanmışlardı, kapı çalındı; birisi içeriye girmek için müsaade istedi. Annesi Koncagül’e: 

- Çabuk aç!  dedi. “Muhakkak sığınacak yer arayan bir yolcudur”.

 

Pembegül karşısında fakir bir adam bulacağını zannederek sürgüyü çekti, fakat aniden korku ile haykırarak geri çekildi. Çünkü kapıdan giren kocaman, müthiş bir siyah ayı idi.

 

Güvercin tüneğinden uçtu. Pembegül annesinin karyolasının altına saklandı. Fakat ayı onlara hiçbir fenalık yapmadı ve insan gibi konuşmaya başladı: 

- Benden korkmayınız, size hiçbir fenalığım dokunmayacak… Soğuktan yarı donmuş bir haldeyim; müsaade ederseniz, ateşinizde bir parça ısınmak istiyorum…

 

(Uğurlu Misafir masalından)

MOTORLU MİSAFİR

 

http://www.dushekimi.com/motorlu_misafir.pps

(PowerPoint Sunum - 601 kilobyte)

 

(bant genişliği yetersiz kalırsa:)

http://www.ergir.com/motorlu_misafir.pps

 

Bu "PowerPoint" sunum dosyasını

kaynağından açmak yerine;

bilgisayarınıza kaydettikten sonra

ve

ses düğmeniz açıkken izlemenizi öneririm

** ** **

düz yazı olarak:

http://www.ergir.com/motorlu_misafir_dy.htm

** ** **

 

düş hekimi yalçın ergir  http://www.ergir.com