(otuzuncu gün –yirmiüçüncü saat yazısı)

 

LİMİTLER

 

Limitler vardır beraberliklerde. Beraber kalmaktan hoşlandığın sürenin limitleri.

 

Bu limitler, beraber olduğun şahsa göre değişir.

 

Kimisiyle, onuncu dakikadan sonraki onbirinci dakika fazladır; bir ay içerisinde

Ayda otuziki gün, yirmibeş saat beraberlik kesmez; kimisiyle

Bazısının hakkı beş gündür ayda, bazısının yirmibeş

Günde iki, iki günde bir, yılda, on yılda bir kimisiyle

Bir gün ya da bir gece; tüm bir ömürde.

 

Bazı insanlar vardır ki; limit mimit yoktur. Hiç görmemek, hiç beraber olmamaktır en iyisi.

 

Beraber olmak istemediğin anlarda beraber olmak; olmak zorunda kalmaktır en berbatı.

Ayda yirmidokuz gün limitli birisiyle, otuzuncu gün de;

“on yılda bir”likle, beşinci yıl da karşılaşmak gibi.

 

Aşk; limitin sonsuz olarak algılanmasıdır. Sonsuz kavramının, sonunda “hiç”e dönüşmesinin

an meselesi olduğu bir olgudur. Cirit atar hergün, çevrenizdeki “ayda birlik”ler; sonsuz limit,

“hiç”e dönüşürken.

 

Evlilik, bazen yirmiiki günlük bir limitin hukuken otuza tamamlanmasıdır. Bazen de matematiğe

aykırı olarak, onbir günlük bir limitin otuza tamamlanmasıdır. Bu; onbir günlüğün, sıfıra

tamamlanması kadar kötü bir durumdur; ama sıfıra tamamlanmasından daha kötü bir durumdur.

 

İş hayatındaki beraberliklerde alt üst olur limit kavramları.

 

Haftada üç gündür, kimi arkadaşlığın limiti. Altıya zorlanması; fiilen altı gün uygulaması atar

dostluk köprülerinin temellerini.

 

“DÜŞ HEKİMİ YASASI: Otuza tamamlamaya zorlanan beraberlikler eninde sonunda sıfıra tamamlanır.”

 

Doyamazsın; “ayda bir”lik bir limit, on ay sonra karşına çıktığında. Ama bu fena halde yanıltıp

“her gün” işkencesine de sürükleyebilir insanı.

 

O;

bir aylık, bir aylık olarak kalmalı

yirmi günlük, yirmi günlük

yirmi yıllık, yirmi yıllık olarak kalmalıdır.

 

Budur;

mutlu, uzun evliliklerin

ahretlik dostlukların altındaki sır.

 

Uzağında kaldığında yaptıklarını anlatabilme hakkının korunmasıdır;

o korkunç özleme izin verilmesidir;

aşkları ölümsüz kılan.

 

Bunun tersi yüzünden;

amansız takipten;

gerekmediği anda da;

yirmidokuz günde doyulanla, otuzuncu gündeki beraberliktendir;

yalnız kalınabildiğinde duyulan mutluluk.

 

 

Bir ömür boyu doyamayacağınız;

limitin mavi mavi gökyüzü olduğu beraberlikler dileğimle...

 

düş hekimi yalçın ergir      http://www.ergir.com

 

 

ANAFILYA'dan:    acikmak & ozlemek Uzerine  / Anafilya