TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLERİNİN HER TÜRLÜ İLETİŞİM ORTAMINDA

YAYIN YAPMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ

&

SAĞLIK BAKANLIĞI BİLGİLENDİRME VE TANITIM FAALİYETLERİ GENELGESİ ÇERÇEVESİNDE

 

Dişhekimleri; elektronik ortam da dâhil olmak üzere her tür araç ile yapacakları bütün yayınlarında sağlık mevzuatında yer alan, özellikle reklâm yasağına ilişkin tüm kurallara uyarak genel olarak mesleği tanıtma, koruyucu ve tedavi edici ağız diş sağlığı konularında toplumu bilgilendirme hakkına sahiptir.

 

(TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun 13-14 Temmuz 2011 Tarihli Toplantısında Kabul Edilmiştir)   (29.09.2011 tarihli MYK kararı ile değişik)

 

** ** **

 

 

 

 

Sayı : B.10.0.THG.0.86.01.00-090.99/*45208 11/11/2011

Konu:

………………………………… VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

GENELGE

2011 / 59

Oluşturulan web sayfalarında sadece hasta kabul ve tedavi ettikleri uzmanlık dalları, faaliyet izin belgelerinde yer alan ünite ve cihazlar (belgede ifade edildikleri şekilde), çalışma saatleri, iletişim ve adres bilgileri ile tedavi edici sağlık hizmetine yönelik olmaması ve alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sağlık meslek mensupları tarafından verilmesi kaydıyla sağlık bilgilerine yer verilmesi; ancak, verilen bilgilerde yukarıdaki (b) bendinde belirtildiği gibi ifadelere yer verilmemesi, bu web sayfaları aracılığıyla hiçbir şekilde reklam yapılmaması, verilen bilginin, son güncelleme tarihinin açıkça belirtilmesi ve web sayfası editörüne ulaşılabilecek iletişim bilgilerinin de mutlaka sayfada bulundurulması…

 

** ** **

 

 

 

 

Ortodonti makaleleri bölümünde sadece Ortodonti Alanı ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.

1- Akademik dergilerde yayınlanabilecek “Koruyucu ve Tedavi edici Ortodonti” bilgileri     (ortodonti uzmanları, ortodonti uzmanı olmayan dişhekimleri ve dişhekimliği fakültesi öğrencileri için & uluslararası ortodonti ortamına)

 

2- Ortodonti Nedir? makaleleri ile toplumu Ortodonti hususunda bilgilendirecek yayınlar.

 

** Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle

hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez**

 

Dr. Dt. Yalçın Ergir  -  Ortodonti Uzmanı

 

web sayfası editörü iletişim bilgileri:

bülten sok., 21/1  kavaklıdere –Ankara

03124278487       http://www.ergir.com

 

 

 

ORTODONTİ MAKALELERİ

http://www.ergir.com/ortodonti.htm