background midi: octopus's garden

 

Buz Balıkçılığı & Kemik “Balıkçılığı”nın Biyomekaniği

- gömülü köpek dişleri ile ilgili bir makale -

 

“Balık tutmaya gittim…”   -   Bu çoğumuzun günlük iş hayatımızda çoğu insan kaynaklı gerginlikten özgürlüğe kaçmak için kapımıza koymayı isteyeceğimiz bir yazıdır.

 

Çevrede donmuş göllerin ya da nehirlerin olduğu soğuk ortamlarda, özel tekniklerle hala balık tutmaya gidebilirsiniz; bu “Buz Balıkçılığı” olarak tanımlanır.

 

Öncelikle geçmeniz gereken kalın bir buz tabakası vardır. Alttaki donmamış suya ulaşmak ve büyük balığa ulaşmak için öncelikle buzda küçük bir delik açılmalıdır.

 

Delme noktasını elbette deneyimle seçebilirsiniz, ama sonar veriler size aşağıdaki balığın tam konumunu gösterecek ve av deliği için en yakın noktayı seçmenize yardımcı olacaktır.

 

Deliği deldikten sonra, artık delikten balığa ulaşma ve sabırla balığı dışarı çıkarma zamanı gelmiştir. Çok kısa bir sürede donma hemen başlayacağından, delik tekrar kapanacaktır. Bu yüzden bunu önlemek için, yeni oluşan buz düzenli olarak kaldırılmalıdır.

 

Sonrasında, balığı dar delikten gövdesini zedelemeden çıkartmak – onu kalın buz tabakasının altında yakalamaktan daha önemlidir. Kalın buz tabakası elbette balıkçı için buz kırılma tehlikesine karşı bir avantajdır.

 

** ** **

 

Gömülü kopek dişlerinin ortodontik olarak sürdürülmesi Buz Balıkçılığı’na çok benzemektedir. Bu yüzden Kemik “Balıkçılığı” özel tekniklerle yapılan bu tedavinin felsefesinde terminolojik olarak kullanılabilir.

 

Öncelikle geçmeniz gereken bir kemik tabakası vardır. Alttaki köpek dişine ulaşmak ve dişin “ulaşılabilen herhangi bir yerine” gerekli kuvvetin uygulanacağı bir braket tutturabilmek için öncelikle kemikte küçük bir delik açılmalıdır.

 

Yumuşak doku kesisi & kemik delme noktaları sadece deneyimle belirlenmemelidir. Gömülü dişlerin ortodontik tedavilerinde, buz balıkçılığında kullanılan sonar sistemler gibi çenelerin radyografik ve bilgisayarlı tomografik takipleri, umulmadık sürprizleri önlemek için yaşamsal önemdedir. Alttaki gömülü dişin kesin konumunu belirlemek ve “balık” deliği için en yakın noktayı seçmek, sinüsler de dahil olmak üzere çevre dokulara en az zararı verecektir.

 

Kemiği deldikten ve dişe ulaştıktan sonra, bazen dişi hiç göremeyebilirsiniz, fakat karanlık delikte dokunabilir ve yüzeyini hissedebilirsiniz. Büyük bir sabırla, kuru ortamda bir braket sıkıca erişilen diş yüzeyine yapıştırılmalı ve diş delikten dışarı çıkarılmaya başlanmalıdır.

 

Bu sıkı yapıştırma önemlidir, çünkü çok kısa bir zamanda diş eti dokusu, deliği & braketi örtebilir ve dişin yolculuğu yüzeye yaklaşıncaya kadar hiçbir şey görmeden devam edebilir. Bu yüzden sahayı örten yeni oluşmuş dokuların muntazam olarak temizlenmesi gerekebilir.

 

İnce kemik tabakası, elbette ortodontist için her gömülü diş sürdürülmesi tedavisinde bir avantajdır.

 

Sürdürülen dişin hele bir yüzeye ulaşması ve braketin gözükmesi çok önemlidir. Bu aşamada biyomekanik olarak, uygun vektörlerde özel bir yaylı sistem direkt dişe uygulanmalıdır. Titanyum tellerin uygulanması daha kolay ve kullanışlıdır – ama üç boyutta, (Charlie Brown’un) “Snoopy Looplar” bükülmüş ve ısıl işlem uygulanmış paslanmaz çelik tellerde daha fazla kontrol vardır.

 

Bu aşamadan sonra, Kemik “Balıkçılığı” biter ve olgu rutin bir ortodontik tedaviye dönüşür.

 

Kapıdaki “Balık tutmaya gittim…”   levhasını kaldırma zamanı gelmiştir…

 

Dr. Yalçın Ergir - Ortodontist – Türkiye

Mart 2014          http://www.ergir.com

 

 

 

 

Ice Fishing & Biomechanics of Bone Fishing

- an article on orthodontic eruption of impacted canine teeth -

 

“Gone Fishing…”   -   This is a sign which many of us would like to put very much at the door and escape to freedom from mainly human originated stress of daily working life.

 

In cold environments, with frozen lakes or rivers around; you can still go to fishing with special techniques as well; it is called “Ice Fishing”.

 

There is a thick layer of ice which you have to penetrate first. A small hole has to be drilled through ice, in order to reach unfrozen water beneath and be able to reach the big fish.

 

You can choose the drilling point on ice by experience of course, but sonar data will show you the exact location of fish underneath and will help you choose the closest point for the fishing hole.

 

After you drill the hole, it is now time for you to reach the fish through the hole and patiently bring out the fish. In very short time, the hole will be closed again, as freezing will immediately begin. So, in order to prevent this, newly formed ice has to be removed regularly.

 

Afterwards, it is more important to take out the fish through a narrow hole without harming the body – than catching it under thick ice layer. Thick ice-layer is of course an advantage for the fisher, against the hazard of ice breakage.

 

** ** **

 

Orthodontic eruption of impacted canine teeth is very much alike Ice Fishing. So, Bone “Fishing” may terminologically be used for the philosophy of this treatment with special techniques.

 

There is a layer of bone which you have to penetrate first. A small hole has to be drilled through the bone, in order to reach the impacted canine tooth and be able to attach a bracket to “any reached part” of the tooth, for applying the necessary force.

 

You must not choose the soft tissue excision & bone drilling points just by experience. In orthodontic treatments of impacted canine teeth like sonar systems used in ice fishing, radiographic and computed tomographic follow-ups of jaws has vital importance in order to prevent unexpected surprises. To find out the exact location of tooth underneath and choosing the closest point for the “fishing” hole will give the least harm to surrounding tissues, including sinuses.

 

After you drill the bone and reach the impacted tooth, you may sometimes never see the tooth, but can touch and feel the surface through the dark hole. With great patience, in dry conditions a bracket must be very firmly attached to the reached tooth surface and tooth must be started to pull out through the hole.

 

This firm attachment is important, because in very short time, the gum tissue may cover the hole & bracket and the tooth’s travel may continue without seeing anything at all, till it reaches closer to surface. So, the newly formed tissues which cover the area must be cleaned regularly.

 

In every impacted tooth eruption treatment, thin bone layer is of course an advantage for the orthodontist and it is very important, once the erupting tooth reaches the surface and the bracket is seen.

 

At that time, biomechanically, a special spring system must be established directly to the tooth with the appropriate vectors.

 

Titanium wires are easier to apply and more convenient - but three dimensionally, there is much more control with bended (Charlie Brown’s) “Snoopy Loops” and heat treated stainless steel wires.

 

After this stage, the phase of Bone “Fishing” is over and the case turns out to a routine orthodontic treatment.

 

Time has come to take off the “Gone Fishing…”   sign at the door…

 

Dr. Yalcin Ergir - Orthodontist – Turkey

March 2014          http://www.ergir.com

 

 

 

http://www.ergir.com/ortodonti.htm

 

 

 

http://www.ergir.com/ortodonti_makaleleri_pdf.htm

 

 


 

 

 

 

Ortodonti makaleleri bölümünde sadece Ortodonti Alanı ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.

1- Akademik dergilerde yayınlanabilecek “Koruyucu ve Tedavi edici Ortodonti” bilgileri     (ortodonti uzmanları, ortodonti uzmanı olmayan dişhekimleri ve dişhekimliği fakültesi öğrencileri için & uluslararası ortodonti ortamına)

 

2- Ortodonti Nedir? makaleleri ile toplumu Ortodonti hususunda bilgilendirecek yayınlar.

 

** Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle

hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez**

 

Dr. Dt. Yalçın Ergir  -  Ortodonti Uzmanı

 

web sayfası editörü iletişim bilgileri:

bülten sok., 21/1  kavaklıdere – ankara

03124278487      http://www.ergir.com

 

 

 

 

düş hekimi yalçın ergir özel sayfa:

http://www.ergir.com

 

 

dr. yalçın ergir ortodontist ankara "ortodonti uzmanı"